ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR OBCE KRÁĽOVA LEHOTA 2014

Miesto konania

Parkovisko pri pohostinstve u ČIMA Kráľova Lehota

Začiatok akcie

02.08.2014 o 13:30

Termín a miesto konania súťaže:  

 • 02. 08. 2014 (Sobota)
 • Parkovisko pri pohostinstve u ČIMA Kráľova Lehota  

Štartovné: 

 • 4 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné do 22.07. 2014
 • 5 ,- € /osoba – zaregistrovaný do 31.07. 2014 a zaplatené štartovné na mieste
 • 6 ,- € /osoba – zaregistrovaný a zaplatené štartovné na mieste 
 • štartovné sa uhrádza prevodom na číslo účtu 0333483194 /0900 (do poznámky k platbe treba uviesť meno a priezvisko pretekára), alebo osobne v pohostinstve u Čima
 • v cene štartovného je zahrnuté občerstvenie a taška s prekvapením od sponzorov  

Prihlášky: 

 • poslať elektronickou poštou na adresu: zeleznyhasic@gmail.com, alebo osobne v pohostinstve u Čima 
 • v prihláške treba uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia a názov DHZ 
 • bližšie informácie a zoznam súťažiacich budú zverejnené na webovej stránke www.hasic.szm.sk  

Ocenenia: 

 • každý súťažiaci, ktorý úspešne absolvuje všetky disciplíny dostane certifikát o absolvovaní preteku a bude ocenený medailou
 • súťažiaci na 1. až 3. mieste v jednotlivých kategóriách budú ocenený vecnými cenami
 • pre najlepšieho v jednotlivých kategóriách je pripravený putovný pohár  

Časový program: 

 • Prezentácia 13.30 – 14.30 hod.
 • Otvorenie súťaže 14.30 – 14.45 hod. 
 • Prehliadka trate 14.45 – 14.50 hod. 
 • Súťaž 15.00 – 19.30 hod. 
 • Vyhlásenie výsledkov 20.00 hod.  

Kategórie: 

 • ženy bez rozdielu veku,
 • muži bez rozdielu veku,     

Podmienky účasti a pravidlá súťaže: 

 • železný hasič je modifikácia súťaži typu TFA (Toughest firefighter alive), ktorá simuluje zásahovú činnosť hasičov. Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných hasičských zborov. Je to súťaž jednotlivcov, ktorá je rozdelená do dvoch kategórií ( mužov a žien bez rozdielu veku). 
 • vzhľadom k pohybovej náročnosti pretekov, ktoré predpokladajú vysokú pohybovú výkonnosť pretekárov, odporúčame účasť len telesne zdatných súťažiacich. 
 • súťažiaci pod vplyvom alkoholu nebudú pripustený k súťaži
 • maximálny limit je 60 účastníkov 
 • každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a za úrazy vzniknuté počas súťaže zodpovedá vysielajúca organizácia !!! 
 • štartovné organizátor vráti súťažiacim, ktorí sa odhlásili zo súťaže v termíne najneskôr do 31.07. 2014. Odhlásenie je potrebné vykonať e-mailom na adresu zeleznyhasic@gmail.com, alebo osobne v pohostinstve u Čima. V prípade, že sa súťažiaci odhlási zo súťaže po uvedenom termíne, štartovné mu nebude vrátené.  

Disciplíny: budú zverejnené na www.hasic.szm.sk   

Penalizácia: súťažiaci rešpektujú nariadenia rozhodcov, ktorí dozerajú na dodržiavanie pravidiel súťaže pri prekonávaní prekážok a umiestnení technických prostriedkov na vyznačené miesta. Ak dôjde k porušeniu pravidiel nastáva penalizácia: 

 • 10 sekúnd – zlé uloženie technických prostriedkov mimo vyznačený priestor,
 • 2 minúty – nedotiahnutie hadíc a iných prenášaných bremien, neprekonanie prekážky 
 • diskvalifikácia – ak súťažiaci nenastúpi včas na štart, súťažiaci vzdá preteky z dôvodu zranenia, alebo inej nepredvídateľnej udalosti   

Výstroj súťažiaceho: 

 • tričko s dlhým rukávom, športová obuv a dlhé športové nohavice ( oblečenie súťažiaceho musí zakrývať kolená a aj lakte)
 • prilba (prilba môže byť aj ľahká športová)
 • dýchací prístroj (bude sa používať ako záťaž)
 • organizátor zabezpečí dýchacie prístroje 


Facebook ikona Pridajte sa k nám!

webgrafika