Železný hasič Trenčianska Teplá

Miesto konania

Trenčianska Teplá - futbalové ihrisko

Začiatok akcie

07.06.2015 o 12:00

Do súťaže železný hasič 2015 sa môžete prihlásiť do 13:00 hod. dňa 7.6.2015 na tel. č. a e-mail uvedený na konci propozícii, prípadne na mieste pri prezentácii. Počet súťažiacich je obmedzený. Maximálne 80 účastníkov.

Súťaží sa v kategóriách muži -šport, ženy -šport a kategória IRON
Súťažiaci môže bežať len v jednej kategórii.

Kategória muži -šport: 
1. Zapojenie a roztiahnutie hadíc typu B 2 x 2 ks t.j. 2x40 metrov
2. Prekonanie bariéry o výške 2m
3. Premiestnenie záťaže o váhe 2 x 30kg po určenej dráhe (30m)
4. Zapojenie a rozvinutie požiarneho útoku (rozdeľovač, hadica typu C, prúdnica)
5. Zmotanie 2 ks hadíc typu B a uloženie do boxu tak, aby žiadna časť hadice neprečnievala (štýl motania ľubovoľný avšak po jednej hadici- nie dve naraz)
6. Prekonanie tunelu 5m so záťažou
7. Zodvihnutie 20 kg závažia do výšky 6 m pomocou lana a kladky
8. Hammer box - 60 úderov s 10kg kladivom

Súťažiaci prekonáva jednotlivé prekážky ustrojený vo vlastnom odeve. Musí mať zahalené kolená a lakte. Obuv je ľubovoľná (nie však s kovovými hrotmi). Prilba je povinná. Dýchací prístroj Saturn so 7l fľašou, ktorý slúži iba ako záťaž dodá usporiadateľ súťaže.

Kategória ženy-šport:
1. Zapojenie a roztiahnutie hadíc typu B 2x2 ks t.j. 2x40m
2. Prekonanie bariéry o výške 0,8m
3. Premiestnenie závaží 2x10 kg po určenej dráhe (30m)
4. Zapojenie a rozvinutie požiarneho útoku (rozdeľovač, hadica typu C, prúdnica) 
5. Zmotanie 2 ks hadíc typu B a uloženie do boxu tak, aby žiadna časť hadice neprečnievala (štýl motania ľubovoľný avšak po jednej hadici- nie dve naraz)
6. Prekonanie tunelu 5m so záťažou
7. Zodvihnutie 10 kg závažia do výšky 6 m pomocou lana a kladky
8. Hammer box - 30 úderov s 5kg kladivom

Súťažiaca prekonáva jednotlivé prekážky ustrojená vo vlastnom odeve. Musí mať zahalené kolená a lakte. Obuv je ľubovoľná (nie však s kovovými hrotmi). Prilba je povinná. Dýchací prístroj Saturn s 5l fľašou, ktorý slúži iba ako záťaž dodá usporiadateľ súťaže.

Kategória IRON:
1. Zapojenie a roztiahnutie hadíc typu B 2 x 2 ks t.j. 2x40 metrov
2. Prekonanie bariéry o výške 2m
3. Premiestnenie figuríny o váhe 80kg po určenej dráhe (30m)
4. Zapojenie a rozvinutie požiarneho útoku (rozdeľovač, hadica typu C, prúdnica)
5. Zmotanie 2 ks hadíc typu B a uloženie do boxu tak, aby žiadna časť hadice neprečnievala (štýl motania ľubovoľný avšak po jednej hadici- nie dve naraz)
6. Prekonanie tunelu 5m so záťažou
7. Zodvihnutie 20 kg závažia do výšky 6 m pomocou lana a kladky
8. Hammer box - 60 úderov 10kg kladivom

Súťažiaci prekonáva tieto prekážky riadne ustrojený v zásahovom odeve. T.j. zásahový komplet, vysoká pevná pracovná alebo zásahová obuv, zásahová prilba, zásahové rukavice- môžu byť aj rukavice určené pre záchranárov, nie však tenké plátenné, dýchací prístroj Saturn so 7l fľašou ktorý je určený iba ako záťaž.

Dýchací prístroj zabezpečí usporiadateľ súťaže. Zásahové kabáty vám tiež môžu byť zapožičané.

Beží sa v dvoch dráhach. Dvaja súťažiaci naraz. Dráha 1. muži a ženy šport Dráha 2. muži šport a IRON

Meranie času- elektronická časomiera a stopky. Štart- prebehnutie cez fotobunku Cieľ- stlačenie tlačidla v cieli.

Za každú nesplnenú disciplínu bude udelená penalizácia 1 minúta. V prípade zmotania hadíc je to 1 minúta za každú hadicu.

Každý súťažiaci sa bude správať disciplinovane a bude sa riadiť pokynmi usporiadateľa a rozhodcov súťaže. V prípade nešportového správania bude súťažiaci diskvalifikovaný a vyradený zo súťaže.

Súťaže železný hasič 2015 konanej v Trenčianskej Teplej dňa 7.6.2015 sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov po podpísaní čestného prehlásenia o účasti na súťaži na vlastné riziko a nesení zodpovednosti za prípadné poškodenie súťažného náradia.

Prezentácia pretekárov je v deň súťaže od 12:00 do 13:00 hodiny.
Štartovné je 5€. V cene je zahrnuté občerstvenie a diplom o absolvovaní pre každého súťažiaceho.
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na

tel.č.: 0944 299 150 e-mail: ohztrencianskatepla@gmail.com
alebo na fb skupine: Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Teplá
Tešíme sa na Vás DHZo Trenčianska Teplá


webgrafika