Železný hasič Lúky

Miesto konania

Lúky - pred Domom kultúry

Začiatok akcie

06.06.2015 o 14:00

Dobrovoľný hasičský zbor Lúky, Vás srdečne pozýva na 1. ročník súťaže TFA Železný hasič


Pravidlá TFA Lúky:

- Súťažiaci sa správa disciplinovane a nepoužíva vulgárne slová voči rozhodcom!
- Za nerešpektovanie pravidiel je diskvalifikácia.
- Súťažiaci beží na vlastnú zodpovednosť!!!!
- Súťažiaci musí mať minimálne 18 rokov alebo s doprovodom zákonného zástupcu.

Ústrojnosť:

-Ubo- pracovný odev, topánky s oceľovou špicou -ženy aj muži vysoké
- rukavice –pracovné, prilba zásahová, opasok ťažký, sekera + karabína, dýchací prístroj - len ako záťaž

Disciplíny:

1. ŠTART
2. 2m bariéra len muži a za vhodného počasia. Bariéru bude možné prejsť pomocou rebríka po troch neúspešných pokusoch, neuspešní pokus je dotyk rukov hornej časti bariery. Žený preskakujú švédsku bedňu
3. Tunel + dynamické lano preniesť cezeň
4. hamer box- 30 úderov ženy; 50 úderov muži
5. zapojenie D hadice do rozdelovača aj S D prúdnicou, roztiahnutie pod tunel a cez pneumatiku
6. nákladné koleso prehodiť 5-krát muži -pneu RTHP 706 ženy DA30
7. prejsť cez DA30 po rebríku z jednej strany na druhu ale bežiaci musí stúpiť na každý šteblík
8. vyslobodenie figuríny z DA30 a transport 10 metrov na vyznačené miesto
9. prenesenie 10l kanistrov do budovy na poschodie a späť okolo kužela po cca 20 schodoch a položenie na vyznačené miesto
10. zmotanie 1 hadice B od polospojky v rukách -ženy C hadicu
11. CIEĽ


Meranie času súťažiacim bude pomocou elektronickej časomiery.
Hodnotených je prvých 5 miest v oboch kategóriách!


Registrácia od 13:00 hod – registruje sa na mieste konania
Štart o 14:00 hod
Štartovné 4 €
Kontakt: 0918270587


webgrafika