Únik ropy v okrese Lučenec

Kategória: Prevencia Pridané 26.09.2011 Autor: Michal Repiščák
Popisek
Ako hovorí staré známe príslovie: nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Veľakrát je to pravda a vtedy prichádzajú na pomoc jednotlivé zložky Integrovaného záchranného systému. Tak tomu bolo aj 14. 09. 2011 v okrese Lučenec. Pri nelegálnej ťažbe štrku z Kriváňského potoka za pomoci ťažkého mechanizmu došlo k poškodeniu potrubia ropovodu. Následky nenechali na seba dlho čakať a situácia sa začala meniť na ekologickú haváriu. Ropa začala unikať do potoka a bolo treba okamžitý zásah síl a prostriedkov zodpovedných zložiek. Za krátky čas sa dostala do sútoku Kriváňského potoka a rieky Ipeľ a odtiaľ to je už len na skok od štátnej hranice s Maďarskom. Taký bol námet taktického cvičenia. Či by bola príčina rovnaká, alebo iná, situácia sa môže kedykoľvek stať reálnou. Preto je vhodné, aby sa prípadný postup zainteresované zložky vyskúšali, overili, či zlepšili práve pri simulovaní nehody.

 

Taktické cvičenie zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici (ďalej len „KR HaZZ BB“) v spolupráci s Okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“) v Lučenci, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Zvolene, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom a Nitre. Cvičila sa spolupráca na prípadnom zásahu so Závodným hasičským útvarom Transpetrol a.s., Havarijno-obnovovacím systémom Transpetrol a.s. a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p..

   Ropovod Družba je dlhý viac ako 5 000 km. Bol daný do prevádzky v roku 1963 a je jedným z najdlhších na svete. Slovenským územím prechádza svojou časťou dlhou 506,6 kilometra. O jeho prevádzku a údržbu na našom území sa stará spoločnosť Transpetrol a. s.. V prípade mimoriadnych situácií je pripravená nasadiť aj svoje Závodné hasičské útvary, ktoré disponujú špeciálnou technikou na riešenie havárií s únikom ropných produktov.

   Zameranie cvičenia bolo na zastavenie úniku ropy, zachytenie uniknutej ropy, odčerpanie a likvidácia uniknutej ropy, so súčasným zabezpečením miest proti vzniku požiaru. Cvičenie prebiehalo na troch zásahových úsekoch v katastroch obcí Mikušovce, Rapovce a Kalonda. Pri cvičení boli využívané aj prostriedky skupiny Stred Modulu leteckého hasenia a bolo zriadené stanovisko riadiaceho štábu KR HaZZ BB. K dispozícií bola aj statická a dynamická ukážka najnovších produktov v oblasti hasičskej techniky od firmy Stražan.

   Na cvičení sa celkovo zúčastnilo 74 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 18 zamestnancov spoločnosti TRANSPETROL a.s., 6 zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a 20 príslušníkov Policajného zboru. Pre zúčastnené zložky prinieslo cvičenie overenie teoretických postupov v praxi. Zostáva však dúfať, že sa budú aj ďalej stretávať len pri simulácií podobných udalostí.

 Michal Repiščák a KR HaZZ Banská Bystrica

Fotografie k článku

Hodnotenie: 3.6

Súvisiace články

Pridaj komentár

Meno:
Text:
Overovací reťazec:
Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

Požiar skladu v Bansej Bystrici

Požiar skladu v Bansej Bystrici
Požiar skladu v Banskej Bystrici...

Trnavskí hasiči cvičili v jaskyni

Trnavskí hasiči cvičili v jaskyni
6. októbra 2011 uskutočníli trnavsk...

Haičský Záchranný zbor Paríž

Haičský Záchranný zbor Paríž
BSPP, Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris...


webgrafika