Taktické cvičenie dubnických hasičov

Kategória: Recenzie Pridané 03.06.2012 Autor: Lukáš Beták
Popisek
Dňa 1.6.2012 sa na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom uskutočnilo taktické cvičenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Toto cvičenie bolo zamerané na precvičenie spôsobu nasadenia síl a prostriedkov pri likvidácií požiaru vo výškovej budove, orientáciu a vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore a evakuáciu veľkého počtu osôb. Taktiež sa ale skúmala i autentická reakcia profesorov a študentov na vznik mimoriadnej udalosti.

Cvičenie malo nasledovný priebeh. O deviatej hodine ráno na hodine chémie došlo pri neopatrnej manipulácií k prudkej reakcii draslíka s vodou, následkom čoho sa vznietili papiere na lavici. Požiar sa následne preniesol na závesy a skriňu s chemikáliami, kde došlo k ďalším chemickým reakciám a následne došlo k hustému toxickému zadymeniu celej miestnosti chemického laboratória a západnej časti chodby na prvom poschodí budovy školy. Vyučujúci usúdil, že nie je v jeho silách uhasiť požiar, preto vyhlásil poplach v triede a požiadal, aby žiaci opustili priestor učebne. Následne po vyvedení svojich žiakov, vyučujúci išiel za zástupcom riaditeľa, ktorý okamžite túto skutočnosť ohlásil na tiesňovú linku 112, spustil požiarny poplach a do školského rozhlasu ohlásil evakuáciu.

Krajské operačné stredisko Integrovaného záchranného systému v Trenčíne na základe telefonátu od zástupcu riaditeľa na miesto ohlásenej udalosti okamžite vyslalo jednotku Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne z Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom na hasičskom rebríku MB Atego AR30 a na vozidle AHZS MB Atego 1529 s počtom šiestich príslušníkov. V čase príchodu jednotky na ohlásené miesto udalosti sa už väčšina osôb z budovy presunula v rámci evakuačných plánov von na ihrisko, ktoré je bezpečne vzdialené od ohláseného požiaru. Veliteľ zásahu sa okamžite po príchode na miesto udalosti informoval cez zástupcu riaditeľa, koľko študentov sa ešte nachádza v budove. Po oboznámení sa s okolnosťami požiaru, veliteľ zásahu okamžite nariadil rozdelenie jednotky do dvoch skupín, pričom jedna okamžite zahájila likvidáciu požiaru a druhá začala od najvyššieho poschodia prehľadávať budovu s podozrením, že sa v nej ešte niekto nachádza.

Počas prieskumu boli v priestoroch WC nájdené tri osoby, ktoré boli značne dezorientované, v šoku, no bez známok povrchových zranení či popálenín. Nález týchto osôb bol okamžite ohlásený na operačné stredisko a dve z troch boli vyslobodené z tretieho poschodia budovy vďaka hasičskému rebríku, no tretia osoba musela byť vyvedená von po schodoch, za pomoci autonómneho dýchacieho prístroja z dôvodu, že hasičský rebrík nebolo možné použiť k druhému poschodiu vzhľadom k zlému sklonu ramena rebríka. Po nájdení týchto troch osôb sa pokračovalo ďalej v prieskume, pri ktorom sa už žiadna osoba nenašla. Medzi tým už prvá skupina jednotky lokalizovala a zlikvidovala požiar v chemickom laboratóriu. Vďaka týmto skutočnostiam veliteľ zásahu ukončil zásah a dovolil profesorom a študentom vrátiť sa späť do budovy školy. Hasičská jednotka po zdokumentovaní priebehu udalosti a po odovzdaní miesta udalosti riaditeľovi školy sa vrátila späť na základňu do pohotovosti.

Organizácia takýchto cvičení je jedna z preferovaných preventívnych aktivít, keďže v takýchto prípadoch sa jedná o veľmi náročný zásah. Požiare na školách sú charakteristické zvýšeným nebezpečenstvom z dôvodu sústredenia veľkého počtu žiakov na relatívne malom priestore, pričom možno predpokladať zníženú zodpovednosť pri uvažovaní a konaní žiakov (napríklad návrat späť pri evakuácii). Zdolávanie požiarov v škole môže byť ovplyvnené aj dostupnosťou objektu z hľadiska členitosti, počtu a vybavenia únikových ciest alebo evakuačných ciest. Veľmi často pri takýchto požiaroch dochádza k silnému zadymeniu, následkom čoho dochádza k strate orientácie. Veľmi dôležitý je aj faktor náročnosti prieskumu (treba vytvoriť niekoľko prieskumných skupín) kvôli nutnosti rýchleho vyhľadania žiakov a dôležitá je aj potreba dýchacej techniky na záchranu žiakov zo zadymených priestorov.

Takéto, dá sa povedať špecifické zásahy, majú aj svoje zvláštnosti, ako napríklad: svojvoľné ukrytie žiakov pod vplyvom šoku v objekte, návrat žiakov do ohrozeného priestoru s cieľom odniesť si svoje veci, sťažená kontrola evakuovaných žiakov, ak sú odvádzané nekontrolovane alebo ak sa vzdialia bez vedomia vyučujúceho, výskyt rôzneho horľavého materiálu v interiéroch budov, kabinetoch, laboratóriách, šatniach a v príručných skladoch, zlyhanie informačných systémov, nepriechodné únikové cesty, dlhé zásahové cesty a únikové cesty, a to najmä v budovách pavilónového typu, zvýšená potreba dýchacích prístrojov, sťažené vetranie zadymených priestorov, zvýšený záujem o vzniknutú udalosť zo strany hromadných informačných prostriedkov a rodičov. Aj toto všetko sú komplikácie, ktoré vedia naozaj veľmi výrazne ovplyvniť priebeh zásahu, a preto s nimi zasahujúci hasiči musia rátať a vyvarovať sa ním. To je hlavný dôvod, prečo sa vykonávajú taktické cvičenia a prečo je ich organizácia tak dôležitá a náročná. 

Ja však pevne verím, že situáciu, ako sme mimochodom prvého júna na Deň detí cvičili, sa nikdy, nikde v skutočnosti neuskutoční a študenti našej školy sa s hasičmi stretnú len pri ukážkach alebo podobných cvičenia. Nakoniec by som chcel poďakovať riaditeľovi školy p. Ing. Pavlovi Baginovi a pánovi zástupcovi riaditeľa PaedDr. Pavlovi Trsťanovi za umožnenie vykonania cvičenia. V neposlednom rade sa chcem poďakovať Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, a to nielen zasahujúcim príslušníkom, ale aj konkrétne pánovi riaditeľovi OR npor. Ing. Milanovi Dudákovi, veliteľovi Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom pánovi kpt. Mgr. Jozefovi Mikšíkovi za organizáciu a uskutočnenie cvičenia a v neposlednom rade i všetkým zúčastneným profesorom a študentom za korektný a nápomocný prístup k zasahujúcim príslušníkom.  

Lukáš Beták, KR HaZZ v Trenčíne

Fotografie k článku

Hodnotenie: 3.7

Súvisiace články

Pridaj komentár

Meno:
Text:
Overovací reťazec:
Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

Talianski hasiči 2011

Talianski hasiči 2011
Vigili del fuoco 2011 HD ...

Veľká noc a hasiči

Veľká noc a hasiči
Pobedimskí hasiči poňali veľkonočn&uacu...

Tráning hasiča, zával

Tráning hasiča, zával
Kde máš vysielačku....


webgrafika