Ako zabezpečiť stavebných projekt pred požiarom

Kategória: Prevencia Pridané 05.04.2015 Autor: Redakcia
Popisek
Nie je nič neobvyklé, keď na stavbách vypukne požiar. Aby sa ale zabránilo smrteľným úrazom, poraneniam či poškodeniu majetku pri požiari, je dôležité dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany a bezpečnosti na stavbách

Projektová dokumentácia stavieb

Každá právnická a fyzická osoba by si mala byť vedomá svojej zákonnej povinnosti zabezpečiť ochranu proti požiarom a vypracovať projektovú dokumentáciu stavieb, čo vyplýva z § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Projektovú dokumentáciu stavieb vám môže vypracovať špecialista na požiarnu ochranu a vypracúva sa keď nastala zmena v užívaní stavby alebo pri projektovaní stavieb. Špecialistovi je potrebné dodať podklady, ako napríklad pôdorysy jednotlivých podlaží stavby, situáciu z katastrálnej mapy, technickú správu a iné.

Požiarno-bezpečnostná charakteristika stavieb

Požiarno-bezpečnostná charakteristika sa vypracúva pre stavby postavené pred rokom 1982 ak nebol zmenený účel jej využitia a ani jej dispozičné riešenie. Povinnosť vypracovať požiarno-bezpečnostnú charakteristiku stavieb vyplýva tiež zo zákona § 4 písmena m) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ste teda nemenili účel miestností, rozmiestnenie miestností, vchodov, východov a schodísk, je potrebné aby ste si požiarno-bezpečnostnú charakteristiku dali vypracovať.

Obsah požiarno-bezpečnostnej charakteristiky, rovnako ako obsah dokumentácie stavby ustanovuje vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Vypracovať vám ju môže taktiež špecialista, ktorému k požiarno-bezpečnostnej charakteristike treba dodať podklady ako dispozičné riešenie pôdorysov stavby, technickú správu danej stavby a popis existujúcej hydrantovej siet

Aby ste si mohli dať vypracovať požiarno-bezpečnostnú charakteristiku, potrebujete mať zabezpečenú projektovú dokumentáciu stavby. Ak ju nemáte k dispozícii priamo v organizácii, vyžiadajte si ju zo štátneho archívu.

Nepodceňujte bezpečnosť svojich stavieb a zároveň tak bezpečnosť svojich zamestnancov. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb a požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavieb môže ušetriť nielen financie, ale v neposlednom rade aj ľudské životy.

Autor článku: Michal Kačmár, Haspo.sk


Hodnotenie: 3.6

Súvisiace články

Pridaj komentár

Meno:
Text:
Overovací reťazec:
Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

The Action: Vystúpenie hasiča o dopravných nehodách

The Action: Vystúpenie hasiča o dopravných nehodách
http://www.theaction.cz/default.aspx?ido=3&sh=...

Pásové obojživelné vozidlo Hägglunds BV 206

Pásové obojživelné vozidlo Hägglunds BV 206
Pásové obojživelné vozidlo H...

Kurz zisťovania príčin požiarov

Kurz zisťovania príčin požiarov
Reportáž o tom ako sa hasiči učia zisťo...

DHZ Blazovce

DHZ Blazovce
Dobrovolny hasicsky zbor Blazovce a požiarne &uac...


webgrafika