PPT/PDF

Znečistenie životného prostredia pri zásahoch HaZZ

Znečistenie životného prostredia pri zásahoch HaZZ

V tejto študentskej práci sa oboznámite s problematikou znečisťovania životného prostredia pri zásahoch Hasičského a záchranného zboru. Autory analyzujú jednotlivé druhy zásahov HaZZ a vplyv týchto mimoriadnych udalostí na životné prostredie, podrobne rozobrazujú všetky druhy hasiacich látok a ich vplyv na životné prostredie a možnosti použitia alternatívnych ekologických hasív....

NORNÉ STENY VYUŽÍVANÉ V SÚČASNOSTI

NORNÉ STENY VYUŽÍVANÉ V SÚČASNOSTI

Norné steny sú zariadenia, ktoré nám slúžia na zachytávanie uniknutých škodlivých látok, najčastejšie ropných produktov z vodnej hladiny. Norné steny zabraňujú šíreniu kontaminácie vôd pri ekologických haváriách na vodných tokoch a plochách. V semestrálnej práci nachádzame hlavne podstatu, význam, druhy norných stien, a ich systém použitia v potrebnej situácii....

Toxicita splodín horenia vznikajúcich pri požiaroch celulózových materiálov

Toxicita splodín horenia vznikajúcich  pri požiaroch  celulózových materiálov

Papierenský priemysel sa vyznačuje vysokou koncentráciou horľavých vstupných surovín, medziproduktov a konečných výrobkov. Splodiny horenia vznikajúce pri požiaroch daných horľavých materiálov obsahujú mnohé zdraviu škodlivé látky. ...

Ukážka zisťovania príčiny požiaru rodinného domu v Sučanoch

Ukážka zisťovania príčiny požiaru rodinného domu v Sučanoch

V nasledujúcom príspevku je ukážka zisťovania príčiny požiaru rodinného domu v Sučanoch z 1.12.2008, kde príčinou požiaru bol skrat v elektrickom vodiči. V prezentácii sú popísané základné údaje o požiari, popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru, miesto vzniku požiaru, príčina vzniku požiaru a ďalšie dôležité údaje o danom požiari....

Taktické cvičenie na Martinských Holiach

Taktické cvičenie na Martinských Holiach

15. 6. 2007 prebehlo taktické cvičenie zamerané na odstraňovanie následkov havárie dopravného lietadla, vyslobodzovanie osôb, poskytovanie predlekárskej a zdravotnej pomoci, likvidáciu požiaru a vyhľadávanie nezvestných. Do cvičenia boli zapojené viaceré záchranné zložky. Priebeh a vyhodnotenie cvičenia je k nahliadnutiu v prezentácií....1


Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

Tri požiare hasičov z Ostravy

Tri požiare hasičov z Ostravy
Výjazdy zmeny B CHS Ostrava - Zábře...

KO z airbagom

KO z airbagom
Pri vyslobodzovaní osoby z auta to hasič s...


webgrafika