Čo je Dobrovoľný Hasičský Zbor?

Pridané 15.02.2011 Autor: Pavol Varačka
Popisek
DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru (ďalej len OHZ), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Zloženie výboru DHZ:

  • Predseda

  • Podpredseda - veliteľ

  • Podpredseda - prevencie

  • Tajomník

  • Pokladník

  • Organizačný referent

  • Referent mládeže

  • Strojník

  • Materiálovo-technický referent

  • Revizor

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

Zdroj: DPO SR: www.dposr.sk

Fotografie k článku


Hodnotenie: 3.7

Súvisiace články

Pridaj komentár

Meno:
Text:
Overovací reťazec: Overovací reťazec
Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

Keď hasičom horí stanica

Keď hasičom horí stanica
Aj hasiči občas horia :-D...

Aj hasiči majú svoje dni

Aj hasiči majú svoje dni
Hasiči Butovice v ČR a ich groteska...


webgrafika