Základné informácie

Svätý Florián - patrón všetkých hasičov

Svätý Florián - patrón všetkých hasičov

Svätý Florián je ochranca pred ohňom, vodou a vojnou. Preto je od nepamäti patrónom všetkých hasičov. Okrem toho však chráni aj kominárov, murárov a staviteľov mostov....Svätý Florián - patrón všetkých hasičov

Čo je Dobrovoľný Hasičský Zbor?

Čo je Dobrovoľný Hasičský Zbor?

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb....Čo je Dobrovoľný Hasičský Zbor?

Hasičské desatoro

Hasičské desatoro

Hasičské desatoro by mal poznať každý hasič. Tvorí základnú ideu poslania dobrovoľného hasiča....Hasičské desatoro


webgrafika