www.dhztt.sk

Kategória: Linky Pridané 27.11.2011
www.dhztt.sk
Oficiálny web Dobrovoľného hasičského združenia POLE. Ich úlohou je predovšetkých problematika lesných požiarov a pomoci pri povodniach, ktorým je podriadené tak technické vybavenie ako aj profilácia a budovanie spôsobilostí jednotlivých členov.

Združenie je založené za účelom:

  • Zabezpečovanie personálnych, organizačných, technických a materiálnych podmienok za účelom boja proti požiarom,
  • Zabezpečovanie aktivít – dobrovoľná hasičská zásahová činnosť a technická pomoc,
  • Poskytovanie pomoci pri živelných pohromách,
  • Protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarom,
  • Zabezpečovanie odbornej prípravy, školenia a výcviku dobrovoľných hasičov,
  • Zabezpečovanie previerok pripravenosti dobrovoľných hasičov,
  • Organizovanie spoločenskej a kultúrnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • Organizovanie výstav a súťaží v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • Pomáhať štátnym orgánom, obciam a právnickým osobám pri plnení ich úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona o ochrane pred požiarmi,
  • Spolupráca s inými klubmi a združeniami podobného zamerania

Na stránkach webu získate podrobnejšie informácie o ich činnosti, aktivitách, hasičskej technike. Informácie dopĺňa množstvo fotografií hasičskej techniky a zásahov tejto oganizácie.

Zdroj: www.dhztt.sk

       
Počet videní: 9303x / Hodnotenie: 3.6
Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Požiarna kniha

Foto: Pozvánka na soutěž

TFA Nejtvrdší hasič přežije


Radek Hajný 1
Foto: Železný hasič Abrahám

hasičská súťaž


re 0
Foto: Suťaž s historickou hasičskou technikou Pobedim

Suťaž s historickou hasičskou technikou Pobedim


R 1
Foto: Tatra 148 PVP 27

Koncom minulého roka náš Dobrovoľný hasičský zbor obce Soľ dostal od OR HaZz Vranov n/T vyradenú vysokozdvižnú plošinu Tatra 148 PVP 27.Vozidlo bolo niekoľko rokov odstavené a čiastočne rozobraté v motorovej časti. Vozidlo sa pritiahlo do našej obce a členom zboru sa ho podarilo … viac »


Ján Šopiak 6
Pridať príspevok

Videá

HaZZ SR

HaZZ SR
......

Sprinkler v spomalenom zábere

Sprinkler v spomalenom zábere
Ako vyzerá činnosť srinklera?...


webgrafika