Pri príležitosti Európskeho dňa 112 sme na 9. februára pre verejnosť pripravili zaujímavé podujatia po celom Slovensku

Autor: Ministerstvo vnútra SR Publikované: 08.02.2018 o 00:00

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112  zavedené  1. júla 2003. Už 15 rokov sa naša krajina pravidelne zapája do aktivít Európskeho dňa 112, vyhláseného Európskou asociáciou liniek tiesňového volania EENA na 11. február. 

Sekcia krízového riadenia MV v spolupráci s množstvom policajných a záchranárskych zložiek pripravila aktivity pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Bratislave v priestoroch  letiskovej haly M. R. Štefánika  v piatok  9. februára 2018 od 10.00 hod do 14.00 hod, kde bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek. Akcie pre deti, žiakov a vôbec každého záujemcu však pripravili aj jednotlivé koordinačné strediská (PDF, 170 kB)Integrovaného záchranného systému.

Úlohou Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Návštevníci ED 112 budú mať možnosť počas prezentácie oboznámiť sa s prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória a s prácou operátorov koordinačného strediska.

Ukážka práce záchranárskych zložiek

Svoju každodennú záchranársku prácu predvedú hasiči. Ďalej  si pre širokú verejnosť pripravili aj  prezentáciu kompletného zásahového odevu s možnosťou jeho vyskúšania ale aj  prehliadku automobilovej hasičskej techniky.

Vzdelávacou formou návštevníkom bude vysvetlená práca polície a využívanie integrovaného záchranného systému, používania linky 112,  k dispozícii bude aj videoprojekcia o práci krajského riaditeľstva PZ.

Ukážka práce záchranárskych zložiek

Okrem pexies s policajnou tematikou, reflexných prvkov, fotografií policajných psov či kukláčov, ktoré si deti za splnené úlohy odnesú zo stanovištia budú môcť v exteriérovej časti letiska vidieť  výstroj a výzbroj príslušníka pohotovostnej motorizovanej jednotky a ďalej si  budú môcť nahliadnuť  do policajného auta a možnosť oboznámiť sa s  jeho vybavením.

Verejnosť bude môcť zhliadnuť prezentáciu odboru prevencie kriminality, ktorého zamestnanci sa zamerajú na deti z hľadiska ochrany, bezpečnosti a efektívnej komunikácie. Predstavia vzdelávaciu brožúru a DVD Záchranárik orientované na nástrahy internetu, telefónne číslo 112, hasičov, políciu, záchranku, drogovú prevenciu či opis zlodeja. Súčasťou prezentácie bude aj účasť preventistu s terapeutickým psom. Deťom ukážeme aj mládežnícky časopis Mladý záchranár, ktorý sa orientuje na druhý stupeň základných škôl. Predstavíme tiež jednu z hlavných tém, ktorej sa odbor primárne venuje – obchodovanie s ľuďmi. Pripravíme niekoľko súťažných otázok a pre víťazov vecné ceny.

Ukážka práce záchranárskych zložiek

Zamestnanci kontrolného a chemického laboratória vo svojom vozidle predvedú meracie prístroje, ktoré využívajú pri svojej každodennej činnosti. Vysvetlia im princíp fungovania prístrojov, čo všetko dokážu zmerať a aké údaje a výstupy z meraní sú, čo znamenajú a na čo slúžia. Ďalej im predvedú svoje ochranné odevy, ktoré používajú pri práci, aké masky sa používali v minulosti a aké sa používajú teraz a ďalšie zaujímavosti zo svojej každodennej práce.

Zamestnanci koordinačného strediska sekcie krízového riadenia a odboru krízového riadenia Bratislava si pre širokú verejnosť pripravili prezentáciu o úlohách a fungovaní činnosti koordinačných stredísk, práci operátorov čísla tiesňového volania 112, civilnej ochrany, ako aj prezentáciu   formou informačného letáku o možnosti používania sms na číslo tiesňového volania 112. Pre návštevníkov sú pripravené aj rôzne propagačné predmety. 

 

   
• Stiahnite si:
Akcie pre verejnosť pri príležitosti Európskeho dňa 112 v Trnave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach a Nitre (169,9 kB) pdf
 
 

Pridaj komentár

Meno:
Text:
Overovací reťazec:

webgrafika