Vzdelávanie

Chceš sa stať v budúcnosti hasičom ???

Chceš sa stať v budúcnosti hasičom ???

Milá hasičská mládež, dievčatá a chlapci! Mnohí z Vás v súčasnosti navštevujú 9.ročník základných škôl a premýšľajú na akej škole budú pokračovať v ďalšom štúdiu. ...

Právne predpisy týkajúce sa hasičov a PBS

Právne predpisy týkajúce sa hasičov a PBS

Ako azda skoro každú činnosť riadia zákony, tak aj hasiči sú na nej závislí a preto je dobré poznať základné právne predpisy dotýkajúce protipožiarnej ochrany a hasičov. Tu je ich malý prehlad. Ak máte pripomienky na opravu resp. na doplnenie, stačí nám napísať mail. ...

Terminologický slovník

Terminologický slovník

Občas sa stane, že človek robí nejakú prácu alebo potrebuje použiť správny výraz a nevie presnú definíciu, alebo daný pojem správne použiť. Tak ako vo všetkých oblastiach aj v ,,hasičine“ existuje istá zaužívaná terminológia. Definíciu a zdroj rôznych hasičských pojmov, môžete nájsť v terminologickom slovníku. ...

Katedra požiarneho inžinierstva FŠI ŽU v Žiline

Katedra požiarneho inžinierstva FŠI ŽU v Žiline

Štúdium na Katedre požiarneho inžinierstva je zamerané na prípravu odborníkov schopných plniť preventívne administratívno-správne, záchranné a likvidačné úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v štruktúrach štátnej správy, vo výrobných a hospodárskych organizáciách, v útvaroch hasičského a záchranného zboru. Môžu vykonávať špecializované pracovné činnosti pri výkone štátneho požiarneho dozoru, funkcie v hasičských jednotkách, špecialistov požiarnej ochrany v priemyselných odvetviach a odboroch hospodárstva SR....1


Facebook ikona Pridajte sa k nám!

Videá

Slezská Harta 2011 -

Slezská Harta 2011 -
14.6.2011 sa konala súťaž vodných ...

Zábavný klip z hasičských súťaží

Zábavný klip z hasičských súťaží
Nevidarené požiarne útoky...

Príprava hasičov v New Yorku

Príprava hasičov v New Yorku
Manhattan Fire Department Fire Academy 2011 - Vide...

Ťažký kanón

Ťažký kanón
Monitor...


webgrafika